Kredi Hesaplamada Kolaylık


Bütçemizin yetmediği ve ihtiyaç duyduğumuz zaman bankaların bize sunduğu birçok kredi çeşidi bulunmaktadır

Eğitim Kredisi

• Eğitim bedelini gösterir fatura aslı ve/veya öğrenci kayıt belgesi ve/veya okul ücretini gösterir belge

Taşıt Kredisi

• 0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma fatura

• 2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi

Türkiye'nin Ev Kredisi

• Satıcıya ait son tapu belgesinin fotokopisi

• Satın alınacak konut üzerinde ipotek, rehin, vs bulunup bulunmadığını gösterir Tapu Dairesi yazısı

 

Konut ve Yapı Güçlendirme Kredisi

• Güçlendirme çalışması ile ilgili inşaat firmasının düzenlendiği proforma fatura

• Tapu belgesinin fotokopisi

• İpotek tesis edilecek konut üzerinde ipotek, rehin, vs bulunup bulunmadığını gösterir Tapu Dairesi yazısı

Maksimum Ev Paketi

• Satıcıya ait son tapu belgesinin fotokopisi

• Satın alınacak konut üzerinde takyidat (ipotek, rehin, vs) bulunup bulunmadığını gösterir Tapu Dairesi yazısı

Tüketici Destek (Ev Teminatlı Destek Kredisi)

• Tapu belgesinin fotokopisi

• İpotek tesis edilecek konut üzerinde takyidat (ipotek, rehin, vs) bulunup bulunmadığını gösterir Tapu Dairesi yazısı

 

 

 

Emekli Kredisi

• Emekli tanıtım kartı

• Emekli aylığının kaydedildiği hesaba ait banka hesap cüzdanı

Arsa Kredisi

• Tapu belgesinin fotokopisi

• İpotek tesis edilecek arsa üzerinde (ipotek, rehin,vs) bulunup bulunmadığını gösterir Tapu Dairesi yazısı

Emeklilikte Evim Olsun Kredisi

• Personel Kimliği,

• İşe giriş tarihi ve emekliliğe hak kazanılan/emekli olunacak tarihi belirten ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak yazı.

 Çevreci Kredi

• Hizmet veya mal henüz satın alınmamışsa, proforma fatura

• Hizmet veya mal satın alınmışsa, kredi kullanım tarihinden en fazla bir hafta önce düzenlenmiş asıl fatura

• Satın alınacak dayanıklı tüketim mallarının yüksek enerji verimli sınıfa (A, A+, A++, A+++) dahil olduğunun proforma fatura veya asıl fatura üzerinde belirtilmesi, ürünün garanti belgesi ile birlikte gelen “Enerji Verimliliği Etiketi” üzerindeki bilgilerle doğrulanması gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen kredileri çeşitlerinden bize uygun olanı aldıktan sonra kredi ödeme koşullarını ve kredi hesaplama süreçlerini gözden geçirmemiz gerekir.

 

Kredi hesaplama aracı ile bankaların en uygun kredi tekliflerine ulaşabilir ya da faiz oranı girerek kredi hesaplaması yapabilirsiniz.

Ödeme planı hesaplamasında anapara, vergiler ve faiz bilgileri kullanılmaktadır. Mortgage kredisi hesaplama vergiden muaftır. Aylık %0,83 faizle 120 ay vadeli 100.000 TL kredi çektiğinizi varsayarsak, kredi hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır:

Kredi hesaplama sürecinde, aldığınız kredi tutarına ve vadeye göre kredi taksitleri hesaplaması yapılacak olan ilk işlemdir. Aylık taksit tutarı yukarıda varsayılan şartlara göre 1.319 TL olacaktır.

Sonrasında ise hesaplanan taksit tutarı, size teklif edilen faiz oranı ile çarpılarak taksitin içinde ödeyeceğiniz faiz miktarı bulunur. 1.319 TL olan taksit tutarı yüzde 0,83 faiz oranı ile çarpılması sonucunda 830 TL ilk taksitte ödeyeceğiniz faiz miktarı olur. Son işlemde ise taksit tutarından faiz miktarı çıkarılarak, taksit içindeki ödenecek anapara ortaya çıkarılır. 830 TL faiz tutarını, 1.319 TL olan taksit tutarından çıkardığınızda ilk aya ait ödenecek anapara miktarı 489 TL olarak bulunur. Dolayısıyla ilk ay ödemenizi yaptığınızda 100.000-489=99.511 TL borcunuz kalır. İkinci taksitte ise 99.511 liranın %0,83'ü olan faiz borcunuz 825 TL olacaktır. İkinci ay ödeyeceğiniz 1.319 TL'nin 825 TL'si faiz olarak ödendikten sonra kalan 493 lira borcunuzdan düşülür. Böylelikle kalan borcunuz artık 99.511-493=99.018 TL'dir. Görüldüğü gibi ilk taksitlerin büyük bir bölümü faiz olarak ödenmektedir. Vadenin gittikçe kısalması durumunda, borcunuz ile orantılı olarak ödeyeceğiniz faiz de azalarak devam eder.

 


Etiketler: kredi

Fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!