Gerekli Belgeler - Kredi Denizi


Gerekli Belgeler - Kredi Denizi

Bankalar kredi kullandırırken müşterilerinden bazı durumlarda evrak isterler. Kredi kullanacak müşteri ilgili bankanın maaş müşterisi ise, her hangi bir evraka gerek duyulmadan sadece kimlik ile kredi kullandırımı gerçekleştirilebilir.

Kredi Kullandırımı sırasında bankaların isteyebileceği evraklar aşağıda meslek gruplarına göre sıralanmıştır. Bankalar aşağıda yazılı olanların hepsini isteyebileceği gibi, bir kısmını ya da sadece kimliğinizi isteyebilir.

Genel Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya noter tasdikli suret,
 • İkametgah belgesi veya hatlı sabit cep telefonu, sabit telefon, doğal gaz, su-elektrik faturası (Son 3 ay içinde düzenlenmiş),
 • Gelir Belgesi,
 • Alınacak konutun tapu aslı üzerinden fotokopisi
Ücretli Çalışanlar için Genel belgelere ek olarak;
 • Son aya ait maaŞ bordrosu veya Şirket yazİsİ (Şirket yazİsİ alİnİyorsa Şirketin yetkili imza sirküleri)
Şahİs Firmasİ Sahipleri/Serbest Meslek Sahipleri için Genel belgelere ek olarak;
 • Ticaret Sicil Gazetesi / Oda kayİt belgesi,
 • Vergi levhasİ,
 • Son üç yİl onaylİ bilanço,
 • Gelir tablosu/Hesap özeti,
 • Cari yıl mizanİ/Cari yİl hesap özeti
Tüzel KiŞi Firma Ortakları için Genel belgelere ek olarak;
 • Ticaret Sicil Gazetesi (KuruluŞ, son sermaye dağİlİmİnİ gösterir.),
 • İmza Sirküleri,
 • Vergi levhasİ,
 • Bilânço-gelir tablosu (son 3 yİl onaylİ),
 • Cari yİl imzasİ,
 • Faaliyet belgesi


Etiketler: ihtiyaç kredisi kredi haberi gerekli belgeler

Yorumlar

Fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!