E-Haciz Nedir?


Açılımı elektronik haciz olan e-haciz, borçlarınızdan dolayı elektronik ortamda hesaplarınıza bloke getirilmes

Bu haciz türü için üstelik banka hesabınızda sadece para olması zorunluluğu da yoktur. Paraya çevrilebilecek döviz, hisse senetleri, altın veya fonlar da devlete olan borçlarınızın karşılığında e-haciz uygulamasına tabi tutulabilirler.

Günümüzde devlet kurumları vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmek için e-haciz uygulaması altında banka hesaplarınıza bloke koyabiliyor. Devlet kurumları tahsil edilmesi gereken borçların zamanında ödenmemesi durumunda, borcu vergi dairelerine intikal edebiliyor. Daha sonra bu borçlara yönelik vergi daireleri e-haciz uygulamasını başlatıyor ve kişilerin başta banka hesapları olmak üzere arabalarına, gayrimenkullerine ve diğer mallarına haciz işlemi ile blokeler gelebiliyor. Tüm bu haciz işlemleri için elektronik ortamdaki veri sistemi kullanıldığı için bu sistemin adına da e-haciz denilmekte.  

E-haciz sürecinin başlangıcında, devlet kurumları borcu olan kişilere, borçlarını ödemeleri üzere 7 günlük bir süreye sahip olduklarını bildirir. Borcun bu süre içerisinde ödenmemesi durumunda ise borç bilgileri ile kişisel bilgiler ilgili Vergi Dairesine iletilir. Daha sonra Vergi Daireleri, elektronik ortamda bilgiyi Maliye Bakanlığı Gelir İdaresinin Tahsilat Birimine ileterek sürecin devamlılığını sağlarlar. Son olarak borç bilgileri, ilgili banklara iletilerek e-haciz süreci tamamlanır. İlgili borçların veya yapılandırılmış taksitlerin ödenmeye başlanması durumunda ise gerek banka hesaplarınızdaki, gerekse de sahip olduğunuz mallar üzerindeki e-hacizler kaldırılırlar.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Kamu borçları kesinleştikten ve ödenmesi gerekli safhaya geldikten sonra borçlulara ödeme tebliği gönderilir. Aksi takdirde elektronik haczin uygulanması söz konusu değildir. Bu tebliğin ardından geçen 7 günlük süre içerisinde borç ödendiği takdirde e-haciz uygulaması işleme koyulmaz.

Bir diğer seçenek ise kişilerin borçlarının olmamasıdır. Bu tür durumlarda ilgili kurumlara başvurarak yapılan yanlışın düzeltilmesi de talep edilebilir ve e-haciz uygulaması yine işleme girmeden kalkmış olur. Borcun kati olması durumunda ise taksitlendirme seçeneklerine başvurmak veya borcun tümünü ödemek söz konusudur. Fakat borcun tümünün ödenmemesi durumunda ev, araba gibi varlıklar üzerindeki haciz kaldırılmaz. Sadece banka haczi kaldırılır.

Ev Üzerinde E-Haciz Ne Demektir?

İcra takibi işlemi uygulamaya koyulduktan sonra, alacakların tahsil edilmesi noktasında farklı seçenekler söz konusu. Bu seçeneklerin icra dosyası içerisinde talep açılması ile değerlendirilmesi de mümkün. Alacağa karşılık kişilerin sahip olduğu malların satışı ve sonrasında alacağın temini borcun büyüklüğüne göre belirlenebiliyor.

Borçlu kişilerin UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) ile üzerlerine kayıtlı taşınmaz gayrimenkul sahibi olup olmadıkları kontrol edildikten sonra, evlerine veya iş yerlerine e-haciz uygulanması bu şekilde mümkün hale geliyor.

 

 

E-Haciz Nasıl Tahsil Ediliyor?

Banka hesaplarınıza e-haciz gelmesi durumunda, söz konusu borcun veya bir kısmının banka hesaplarınızdaki miktardan tahsil edilmesi veya evinize haciz memurunun gelmesi söz konusu olabilir. Vergi dairesi tarafından yapılan taksitlendirmenin ödenmeye başlanması durumunda ise gayrimenkullerinizden haciz kalmaksa da, evinize haciz memuru gelmeyecektir.

Haciz sürecinin eskiden işleme konulması evdeki bütün eşyaları kapsıyordu ve haciz memurları evlere gelerek borçlu olunan miktarının karşılığı kadar eşyalar üzerinden tahsilat yapabiliyorlardı. Fakat günümüzde evler içerisinde haciz kapsamına giren eşyaların kapsamlarında değişiklikler yapıldı. Temel ihtiyaçlar arasında gösterilen buzdolabı, koltuk, bulaşık makinesi gibi eşyalar artık hacizli mallar kapsamında sayılmıyorlar. Bununla birlikte eğer bu eşyalar lüks eşyalarsa veya bir çeşit eşyadan iki adet varsa bu durumda söz konusu eşyaların haczedilmeleri de mümkün. Dönem dönem kanunlarla çıkarılan faizlerin silinerek vergi dairelerine intikal etmiş borçların taksitlendirilmesi sayesinde ise borçların daha kolay ödenebilir hale gelmesi sağlanırken, e-hacizler de bu sayede kaldırılabiliyor.

 


Etiketler: Kredi danışmanlığı

Fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!