Bic Kodu - Swıft Kodu Nedir?


Bankalar veya finansal kuruluşlar sağlamış oldukları hizmetler nedeni ile sıkı bir denetimle ve standartlar al

Uluslararası düzeyde bu denetimi sağlayabilmek ve güvenli bir şekilde haberleşme/para transferi gibi işlemleri yapabilmeleri için karşımıza bazı kuruluşlar çıkmaktadır. Örneğin SWIFT organizasyonu. Günlük yaşamımızda duyduğumuz SWIFT kodu, formal ortamda ise karşımıza BIC kodu olarak çıkmaktadır. İkisi de aynı anlamda ve işlemler için kullanılmaktadır.

SWIFT organizasyonu 1973 yılında kurulmuştu ve ana merkezleri Belçika'da bulunmaktadır. BIC kodu, ISO 9362:2004 standardında olup, SWIFT organizasyonuna aittir. Aynı zamanda IBAN sisteminin yönetimi de SWIFT organizasyonuna aittir. Uluslararası standartların korunabilmesi için ISO kapsamı altındadır.

SWIFT kodu ya da BIC kodu, uluslararası para transferlerinde ve haberleşmede kullanılan bir kod sistemi anlamına gelmektedir. Uluslararası ticarette para aktarırken ya da işlem gerçekleştirirken genel olarak SWIFT veya BIC ifadeleri kullanılır ki iki kelimede aynı anlamda kullanılmaktadır. SWIFT'in açılımı; ‘Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısaltılmış halidir. SWIFT kodları bankaları tanımlamak için kullanılır. Her bankaya özel 8 veya 11 haneli bir kod olarak varlığını gösterir. Tüm dünya bankalarında bir SWIFT kodu bulunur ve bu kod aracılığıyla bankalar arası fon/para transferi işlemleri yapılır.

BIC'in açılımı ise; ‘Bank Identifier Codes’ yani banka tanımlama kodu anlamına gelir. SWIFT kodu ile aynı manada kullanılır. BIC kodu aslında bankaların ya da banka dışı büyük işletmelerin birbirleriyle haberleşmede kullandığı küresel kod olarak da tanımlanmaktadır. BIC kodu aslında dış ticaretle uğraşan/işlem yapan herkesin bildiği SWIFT kodunun resmi halini oluşturmaktadır. Günlük konuşmalarda SWIFT kodu olarak bahsettiğimiz şeyler, bankacıların camiasında BIC kodu olarak geçmektedir. Bunlara ek olarak BIC kodu akreditif metinlerde, amir, görevli ve ihbar bankasını, poliçelerin hangi banka üzerine düzenlenmesi gerektiğini belirtmek için kullanılabilir.

BIC - SWIFT kodunun temel yapısı ikiye ayrılmaktadır;

1.     Banka merkez ofislerinin BIC numarası

2.     Banka şubelerinin BIC numarası olarak.

Banka merkez ofislerinin BIC kodu 8 haneden oluşmaktadır. Örneğin; ISBKTRIS. Burada ISBK ön işletme kodunu temsil etmektedir ve dört karakterden oluşur. TR ise hangi ülke olduğunu belirtir. IS ise yerel kodu belirtmektedir. (Bazı ülkelerde yerel kod 3 hanelide yazılabilmektedir) Ya da YAPITRIS. YAPI, Yapı Kredi Bankasını temsil etmektedir. TR, ülke kodunu ve IS ise yerel kodu anlatmaktadır. Yurt dışına ait bankadan örnek verecek olursak: CINAUS6LXXX. CINA, City National Bank'ı temsil etmektedir. US ise United States yani Amerika, 6L ise yerel kodu yani Los Angles'ı belirtmektedir. XXX ise şube kodunu temsil eder ki buradaki kullanımı ana merkezini ifade etmektedir.

Banka şubelerinin BIC kodu ise 11 haneden oluşmaktadır. Örneğin ISBKTRIS000. ISBK aynı şekilde ön işletme kodunu temsil eder ve 4 karakterden oluşur. TR hangi ülkeye ait olduğunu belirtir. IS ise yerel koddan oluşur. Burada ki fark son 3 rakam ya da harftir. Bu şube kodunu temsil etmektedir, harf ve rakamlardan oluşabilmektedir.

Dünyada 40.000 üzerinde aktif olarak kullanılan SWIFT - BIC kodu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tamamı ile aktif olmayan 50.000'in üzerinde pasif katılımcılara ait kodlar bulunmaktadır. Kısaca BIC - SWIFT kodu, aralarında hiç bir fark olmayan ve aynı şeyi temsil eden kod isimleridir. BIC resmi kurumlarda uluslararası yapılan işlemlerde çoğunlukla kullanılırken, SWIFT ise borsa, dış ticaret vb. gibi işlemlerle uğraşan normal kişilerin bildiği isim olarak karşımıza çıkmaktadır. SWIFT işlemlerinde para transferinin saat 17:00'den önce yapıldığı durumlarda, istenilen para karşı hesaba iki iş günü içerisinde ulaşmaktadır. Saat 17:00'den sonra yapıldığında ise işlemin süresi üç iş gününü bulmaktadır.

 


Etiketler: ihtiyaç kredisi

Yorumlar

Fırsatlardan haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakınız!